De NZH Hobbyclub is een onderdeel van de Personeelsvereniging NZH.
Het begon met de vraag: “Waar zijn de Audiofielen?” Deze kreet stond op een A-4tje, opgehangen in april 1976 op het prikbord van de duiventil van de NZH aan de Leidsevaart. Zo werd er op vrijdagavond 14 mei 1976 een voorlopig bestuur gevormd. De eerste clubavond was 25 mei 1976 in de kantine van de NZH, waar zeker 50 belangstellenden kwamen. Er werd uitleg gegeven over de doelstelling van de op te richten vereniging zoals versterkerbouw, fotografie en eventueel modelspoorwegbouw en de naam werd: ‘Vereniging voor Beeld en Geluid’. Er werd afgesproken voorlopig eenmaal per maand op de woensdagavond bij elkaar te komen om ideeën uit te wisselen.

Al snel werd duidelijk, dat in de kantine van de NZH weinig ondernomen kon worden. Eerst werd een bezoek gebracht aan een zolder op de Zijlsingel, maar de toegang was een onoverkomelijk bezwaar. De volgende poging om een volwaardig onderkomen te vinden, had succes. Het werd de Klaas de Vries Mavo en de huurovereenkomst werd op 15 januari 1977 afgesloten. De vereniging ging goed draaien. Binnen 3 jaar kon een Open Huis gehouden worden. In november 1981 werd meegedaan aan een tentoonstelling in Angers (Frankrijk) in het kader van de jumelage. In 1982 werden de eerste kontakten gelegd met de organisatoren van de Haarlemse Voorjaarsbeurs en de Leidse Leidato. Vele jaren van deelname aan deze beurzen volgden. Tussen al deze beursbezoeken door is elk jaar wel een keer een reis gemaakt. De speelgoedbeurs in Neurenberg, het miljoenenlijntje in Limburg, de stoomtrein Goes-Borssele in Zeeland, naar Oostenrijk, de Harz, enz.

Op woensdag 13 april 1988 werd de toenmalige voorzitter een brief overhandigd met het slechte nieuws, dat de school na 12 jaar binnen 6 weken verlaten moet zijn. Met medewerking van de bedrijfsjurist van de NZH werd een aantal afspraken gemaakt, die de vereniging wat meer tijd gaf te kunnen verhuizen met daarnaast een financiële vergoeding voor gemaakte kosten. Ondertussen was de afdeling Onderwijs van de gemeente Haarlem voor ons op zoek gegaan naar vervangende ruimte. De z.g. bananenloods aan de Kinderhuissingel was veel te duur en een gebouwtje van NS op het terrein van station Beverwijk had een andere bestemming. Uiteindelijk vonden we een onderkomen en wel de zolder van de S.G. Laurens Janszoon Coster. Na een omvangrijke verhuizing kon het inrichten van deze unieke zolder beginnen. Intussen is een Open Huis aan de Leidsevaart georganiseerd en hebben we deelgenomen aan een weekend in Hoofddorp. Als jaarlijks terugkerend hoogtepunt mag de deelname aan de Landelijke Modelspoor Dagen niet onvermeld blijven. Het hoogtepunt van 1995 is ongetwijfeld de nadrukkelijke deelname van de Hobby Club aan Haarlem 750 geweest.

Maar op een dag kregen we bericht dat we ook deze zolder weer moesten verlaten. Na een aantal jaren zoeken zijn we in april 2003 met de gehele club gaan kijken naar de kelder van het gebouw “Het Hoofdkantoor” in de Waarderpolder en zijn we daar in augustus 2003 naar toe verhuisd.
Later is het gebouw “Het Hoofdkantoor” op 18 september 2004 officieel geopend door Ruud Grondel, wethouder van cultuur en grondzaken.

Terwijl we allemaal nog volop met de opbouw bezig waren ondanks dat op 5 en 6 november 2005 (tijdens de kunstlijn) onze deuren wijd open gezet. Hiermee gehoor gevend aan de wens van mensen die graag wilden zien hoe het er nu voor staat met de vereniging en op deze locaties zijn tot nu toe nog steeds gevestigd en hopen hier ook nog jaren te kunnen blijven.

Collage geschiedenis