De NZH Hobbyclub is een onderdeel van de Personeelsvereniging NZH.
Het begon met de vraag: “Waar zijn de Audiofielen?” Deze kreet stond op een A-4tje, opgehangen in april 1976 op het prikbord van de duiventil van de NZH aan de Leidsevaart. Zo werd er op vrijdagavond 14 mei 1976 een voorlopig bestuur gevormd. De eerste clubavond was 25 mei 1976 in de kantine van de NZH, waar zeker 50 belangstellenden kwamen. Er werd uitleg gegeven over de doelstelling van de op te richten vereniging zoals versterkerbouw, fotografie en eventueel modelspoorwegbouw en de naam werd: ‘Vereniging voor Beeld en Geluid’. Er werd afgesproken voorlopig eenmaal per maand op de woensdagavond bij elkaar te komen om ideeën uit te wisselen.

Al snel werd duidelijk, dat in de kantine van de NZH weinig ondernomen kon worden. Eerst werd een bezoek gebracht aan een zolder op de Zijlsingel, maar de toegang was een onoverkomelijk bezwaar. De volgende poging om een volwaardig onderkomen te vinden, had succes. Het werd de Klaas de Vries Mavo en de huurovereenkomst werd op 15 januari 1977 afgesloten. De vereniging ging goed draaien. Binnen 3 jaar kon een Open Huis gehouden worden. In november 1981 werd meegedaan aan een tentoonstelling in Angers (Frankrijk) in het kader van de jumelage. In 1982 werden de eerste kontakten gelegd met de organisatoren van de Haarlemse Voorjaarsbeurs en de Leidse Leidato. Vele jaren van deelname aan deze beurzen volgden. Tussen al deze beursbezoeken door is elk jaar wel een keer een reis gemaakt. De speelgoedbeurs in Neurenberg, het miljoenenlijntje in Limburg, de stoomtrein Goes-Borssele in Zeeland, naar Oostenrijk, de Harz, enz.

Op woensdag 13 april 1988 werd de toenmalige voorzitter een brief overhandigd met het slechte nieuws, dat de school na 12 jaar binnen 6 weken verlaten moet zijn. Met medewerking van de bedrijfsjurist van de NZH werd een aantal afspraken gemaakt, die de vereniging wat meer tijd gaf te kunnen verhuizen met daarnaast een financiële vergoeding voor gemaakte kosten. Ondertussen was de afdeling Onderwijs van de gemeente Haarlem voor ons op zoek gegaan naar vervangende ruimte. De z.g. bananenloods aan de Kinderhuissingel was veel te duur en een gebouwtje van NS op het terrein van station Beverwijk had een andere bestemming. Uiteindelijk vonden we een onderkomen en wel de zolder van de S.G. Laurens Janszoon Coster. Na een omvangrijke verhuizing kon het inrichten van deze unieke zolder beginnen. Intussen is een Open Huis aan de Leidsevaart georganiseerd en hebben we deelgenomen aan een weekend in Hoofddorp. Als jaarlijks terugkerend hoogtepunt mag de deelname aan de Landelijke Modelspoor Dagen niet onvermeld blijven. Het hoogtepunt van 1995 is ongetwijfeld de nadrukkelijke deelname van de Hobby Club aan Haarlem 750 geweest.

Maar op een dag kregen we bericht dat we ook deze zolder weer moesten verlaten. Na een aantal jaren zoeken zijn we in april 2003 met de gehele club gaan kijken naar de kelder van het gebouw “Het Hoofdkantoor” in de Waarderpolder en zijn we daar in augustus 2003 naar toe verhuisd.
Later is het gebouw “Het Hoofdkantoor” op 18 september 2004 officieel geopend door Ruud Grondel, wethouder van cultuur en grondzaken.

Terwijl we allemaal nog volop met de opbouw bezig waren ondanks dat op 5 en 6 november 2005 (tijdens de kunstlijn) onze deuren wijd open gezet. Hiermee gehoor gevend aan de wens van mensen die graag wilden zien hoe het er nu voor staat met de vereniging en op deze locaties zijn tot nu toe nog steeds gevestigd en hopen hier ook nog jaren te kunnen blijven.

Collage geschiedenis

Ondanks dat er leden afzagen van lidmaatschap, gingen de echte leden door met het weer inrichten van hun clubruimte.

Hier een foto vanuit de kantine met rechts de toekomstige LGB, de Biebaan en baronnessebaan.

Tijdelijke verlichting en nog geen WCD (wand contact doos (stopcontact)).

Gerrit van Kalken was nog druk bezig aan het uit rekenen wat de mogelijkheden waren en Peter Hogenstijn was bezig met het intekenen van de elektra schema’s voor de kelder.

Uiteraard was de kantine de eerste ruimte waar je kon zitten en wat kon drinken of wat kon eten.

En geklust werd er. Er waren leden aan het schilderen, planken voor elektra ophangen, elektra aansluiten. Keuken plaatsen… etc.etc.

De bar kwam aanvliegen met de vliegclub. De bar is gebleven en de vliegclub is weer gevlogen naar een locatie met een vliegveld erbij.

Er was stof….zo ontzettend veel stof…..afgrijselijk absurd veel stof.

Dagen is Kees Fransen bezig geweest om een branddeur uit de sponning te boren. We hadden geen sleutel en wilden die gang tussen N-Baan en modelbouw wel gebruiken. De deur bleek gevuld te zijn met gips. Als je dat gips nat maakte werd het warm.

Het was nog een hele klus om die deur af te voeren.

Hoewel de clubruimte nog lang niet af was, werd er al afgesproken dat er ook aan de afdelingen begonnen mocht worden.

Voorzichtig begon er weer vorm te komen bij de afdelingen.

De H0 baan moest wennen aan de samenvoeging van gelijk en wisselstroom rail. Nadat het bestuur aangaf dat of men het eens werd, of de ruimte in 2en gedeeld zou worden  Hierna werd er gekozen voor een project in één ruimte met meerdere systemen.

Soms was het een kwestie van tafels neerzetten en uitpakken. Uitpakken, uitpakken en plek zoeken.

Hier de elektroafdeling met Peter Hogenstijn en Victor de Lang.

Botenbouwer Ruud Vollenga, zijn plek is nog net te zien aan de asbak.

Grofweg de eerste modelbouw afdeling leden, Ruud Vollenga, Gerrit Klaver, Victor de Lang en Peter Hogenstijn

Mede modelbouwer van het eerste uur, Gerrit van Kalken zat bij de machines omdat in het begin er nog een liftje (zie vorige foto tussen Victor en Peter)  een scheiding vormde tussen modelbouw en machine afdeling.

En dan gaat stapje voor stapje het club leven weer beginnen. Hier Remy  met Roel en Folkert in de kantine.

Geschiedenis van het clubblad

In 1990 spraken Willem Smits, Mark Reerink, Nick Smit, Gerrit van Kalken en Peter Hogenstijn af om een clubblad op poten te zetten. Eerst eens voor één jaar om te kijken of het lukken zou. Het bleek uiteindelijk mogenlijk om 10 jaar, elke maand een clubblad, uit te brengen.

De redaktie kreeg op de 2e zolder een eigen plekje bij de modelbouw afdeling. We hadden een IBMcompatible computer met MSDOS 3.0 en Cheyenebitware.  Omdat alle redaktie leden van elkaar verschillende werktijden hebben zal het copy uitwisselen lastig zijn. Er was nog geen internet, geen whatsapp, email en andere dingen die we nu hebben.

Op de club werd er een relai via een trafo gekoppeld met het lichtnet. Werd het licht uitgedaan dan werd de telefoonlijn gekoppeld aan de MSDOS computer en nam Chyene bitware te telefoon aan. We konden dan van huis data op de PC zetten of het er af halen.

De PC was een oudje. De harddisk had soms moeite met opstarten. We hadden de metalen deksel er afgehaald en konden zo de 200 Mb harddisk met de hand een zetje geven, waardoor de harddisk weer ging draaien. 

Die PC heeft ca 10 jaar dag en nacht aan gestaan.

In die tijd werden artikelen met de typmachine  uit getypt. Hier werd de leesbaarheid bepaald door de prijs van typlint kosten. Was het duur dan kreeg je een slechtere afdruk. Rollen papier of ketting formulieren i.p.v. A4.

Het artikel werd via een PC en telefoonlijn of flop, in Wordstar fomaat aan de club PC aangeleverd.

  Vervolgens door Gerrit in een DTP programma getypt en aan een bevriende drukker aangeleverd.

Het clubblad draaide financieel onafhankelijk van de vereniging. Nick regelde de advertenties, en die inkomsten waren goed voor papier en drukkosten.

In 1995 veranderde de naam van het clubblad in HobbyBulletin.  Ook pasten we een aantal afspraken aan.

Elk jaar een andere kleur. De hoofdredakteur had de taak voor een origineel voorwoord te verzinnen. Dat originele voorwoord werd na een jaar of 7 x 12 clubbladen, steeds lastiger en uiteindelijk kwamen de clubbladen zonder voorwoord uit.

Het gevaar voor virussen kwam op en ook het internet begon langzamerhand een grotere rol te krijgen. Er waren zelfs al redactie leden met een eigen email adres, die inbelden via de HCC om het internet op te kunnen komen.

Het hobbyclubblad redaktieteam in volle glorie op 8 april 2012. Van links naar rechts Mark , Nick , Gerrit  en zittende Peter  en Anja.

Hier op de 2e zolder met op de achtergrond de veel beschreven LGB baan. Die LGB baan die gebruikt werd om bestellingen van de kantine naar het LGB eindstation te versturen. De redaktie van het clubblad wisselden de consumpties wel eens om.  netboven Anja haar hoofd was een deur waar een LGB spoorbrug lag.  De brug was niet opgenomen in de beveiliging waardoor het wel eens gebeurde dat er een trein ontspoorde.