Archives mei 2022

Club komt weer op stoom

Woensdag 11 mei 2022 kon je duidelijk merken dat de club weer begon op te leven. Werd er aan de achterste tafel door de afdelingsvertegenwoordigers overlegd, op de voorste tafel werd er een technische uitleg gegeven.

Op deze foto’s is duidelijk de kracht van de vereniging te zien. Overleg tussen bestuur en leden over diverse zaken en tevens het kennis delen tussen de leden onderling.

Dankzij diverse donaties, zowel financieel als materieel, heeft de vereniging weer meer mogelijkheden. 

Bij materiële donaties  kijkt de vereniging eerst of de vereniging het kan gebruiken, daarna of de leden het tegen een schappelijke prijs willen kopen en vervolgens of extern iemand het wil kopen. Lukt dat allemaal niet, gaan we het schenken. Aan een lid dat het kan gebruiken, een goed doel of aan een extern iemand die het kan gebruiken.

Foto’s Alex Zonneveld